Cách dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ mình

Cha mẹ nào cũng muốn bảo đảm sự an toàn cho con của mình. Tuy nhiên, bạn không thể nào ở bên bé mọi lúc mọi nơi. Do vậy, bạn cần dạy con những kỹ năng tự bảo vệ cơ bản nhất. Kỹ năng tự bảo vệ bản thân là gì? Kỹ năng tự bảo …