Tag Archives: cong-nghe

Nhà thông minh ứng dụng IoT

Ứng dụng IoT trong những ngôi nhà thông minh

Ngành công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, mô hình nhà thông minh cũng dần xuất hiện phổ biến hơn, đây chính là một ứng dụng vô cùng hiệu quả và nổi bật nhất của công nghệ IoT. Thế nào là nhà thông minh? Nhà thông minh (Home Automation, Domotics, Smart Home hoặc […]