(Hà Nội) Tối ngày 1 tháng 12 năm 2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022.

gỗ an cường doanh nghiệp bền vững việt nam

Xuất sắc hoàn thành bộ chỉ số 130 chỉ tiêu sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI), một lần nữa Gỗ An Cường tiếp tục được tôn vinh trong TOP 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Trong hành trình 28 năm xây dựng và phát triển, An Cường luôn đề cao các giá trị cốt lõi, giữ vững ngọn lửa niềm tin, theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra, mở rộng thị phần, cam kết chất lượng sản phẩm, nâng cao văn hóa doanh nghiệp. Đó là những thành quả rất đáng tự hào và rất đáng trân trọng và là nền tảng để An Cường giữ vững mục tiêu phát triển bền vững vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

gỗ an cường doanh nghiệp bền vững việt nam

Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam CSI 100 được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

gỗ an cường doanh nghiệp bền vững việt nam
gỗ an cường doanh nghiệp bền vững việt nam